कफलिंक्स

कफलिंक्स विशेष कफलिंक्स शर्टमा प्रयोग गरिन्छ, कफ बटनहरूको भाग बदल्दै, तिनीहरू साधारण बटनहरूको समान साइज हुन सक्छन्।

राम्रो समाप्त अनुकूलित कफलिंक्स व्यक्तित्व को एक मजबूत भावना संग understated लालित्य को हस्ताक्षर शैली प्रतिबिम्बित गर्न सक्छन्।

कफलिंक्स जिंक मिश्र, फलाम, तामा र अन्य सामग्रीहरू बनाउन सकिन्छ। इलेक्ट्रोप्लेटि ofको रंग या त उज्यालो सुन / चाँदी / निकेल / तांबे वा कालो निकल, एन्टिक फिनिशिंगâ € cetc हुन सक्छ।

इन्टर्प्राइजको लोगोका साथ कस्मलिज्ड कफलिंक्स उनीहरूका पाहुनाहरूका लागि धेरै स्मारकको उपहार हुन सक्छ।
<1>