कुकुर ट्यागहरू

कुकुर ट्याग निजीकृत गर्न सकिन्छ कि यदि तपाईं र तपाईंको कुकुर अलग गरिएको छ भने सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ, र तपाईंको घरपालुवा जनावरको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुहोस् यदि तिनीहरू घुमन्ते वा हराए भने।

तपाईंको प्याटको नाम साथै तपाईंको परिवारको एक सदस्यलाई देखाउने बाहेक, कुकुर ट्यागमा महत्त्वपूर्ण सम्पर्क जानकारी हुन्छ यदि तपाईंको पिल्लू हरायो वा निकै टाढा जान्छ भने।

तपाईं कुकुर ट्यागको पछाडि कुनै पनि व्यक्तिगत सन्देश निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुनेछ, यसको मतलब तपाईंको पालतु पशुको नाम, घर ठेगाना र आपतकालीन सम्पर्क जानकारीको साथ अनुकूलन गर्न प्रशस्त ठाउँ छ।
<1>