घर > पदक

पदक

पदकको पदावलीको उचित प्रयोगमा मेडलियनहरू ठूला हुन्छन्, सायद चार इन्च भन्दा सुरू हुँदै, र यस्तै हुन्छन्, प्राय: धेरै ठुलो आरामसँग सजिन सक्दछन्।

मेडलियनहरू कहिलेकाँही अनुचित रूपमा एक नेकलेसको लटकन वा अन्य प्रकारका मेडलहरूको लागि प्रयोग गरिएको पदकलाई सन्दर्भित गर्न प्रयोग गरिन्छ।

मेडलियनहरूलाई â € abletable medalsâ called पनि भन्न सकिन्छ किनकि ती लगाउन धेरै ठूला हुन्छन् र केवल भित्ता, टेबल माथिको, डेस्क वा क्याबिनेटमा मात्र प्रदर्शन गर्न सकिन्छ।
<1>