धातु सिक्का

धातु सिक्का एक प्रमुख उत्सव वा राजनीतिक, ऐतिहासिक ã संस्कृतिã € खेल घटनाहरू, उत्कृष्ट व्यक्तिहरू, चासोको स्थानहरू, र यस्तै अन्य चीजको रूपमा मनाउन प्रयोग गरिन्छ।

तिनीहरू विभिन्न प्लेटि colors र colorsहरूसँग धातुले बनेका हुन्छन्। धातु सिक्का को डिजाइन सामान्यतया घटना को विषय संग सम्बन्धित छ।

धातु सिक्का व्यापक रूपमा धेरै घटनाहरू र पर्यटक आकर्षणहरूमा प्रयोग गरिन्छ। पर्यटक आकर्षण मा केहि पसलहरु सुन्दर प्याकिंग संग विभिन्न धातु सिक्का बेच्दै छन्।
<1>