टोकन सिक्का

टोकन सिक्का सामान्यतया पैसा (वा सिक्का) लाई बदल्छ र पसल, मनोरन्जन पार्क, सार्वजनिक यातायात सवारी साधन र सेवाहरू प्रयोग गर्न र सामान साटासाट गर्न भउचरको रूपमा अन्य स्थानहरूमा हुन्छ।

टोकन सिक्का प्राय: धातु वा प्लास्टिकबाट बनेको हुन्छ र यसको आकार सामान्यतया गोलो हुन्छ। तिनीहरू मध्ये केही वास्तविक सिक्काको अनुसार बनेका हुन्छन्।

उपहार र स्मारिका क्षेत्रमा, टोकन सिक्का पदोन्नति उत्पादनको रूपमा कम्पनीको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै यो ट्राली कार्टको लागि सुपरमार्केटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
<1>